Politika privatnosti

Izjava o Privatnosti i Sigurnosti

Društvo SAN-KOV d.o.o. obvezuje se zaštiti osobne podatke kupaca. Prikupljamo samo osnovne podatke kupaca/korisnika koji su nužni za ispunjenje naših obaveza. Svi se osobni podaci korisnika strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici društva SAN-KOV d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prikupljanje i korištenje informacija

Društvo SAN-KOV d.o.o. štiti vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge te za davanje obavijesti i informacija vezanih uz naše proizvode, koristit ćemo isključivo informacije koje pristanete dati. Obvezujemo se da vaše osobne informacije nećemo prodati, iznijeti ili dati trećoj osobi na način koji nije naveden u ovoj izjavi. Newsletter Ako se korisnik prijavi za primanje newslettera, tražit će se njegove kontakt informacije.

Dostupnost informacija

Prikupljeni demografski podaci bit će dostupni, nisu povezani s osobnim podatcima pomoću kojih je moguća identifikacija pojedinca.

Obavijesti o promjenama

Ako odlučimo promijeniti naša pravila o poštovanju privatnosti, obavijest o tome objavit ćemo na naslovnici naših web stranica. Korisnici će uvijek biti upoznati s podacima koje prikupljamo, s načinima na koji koristimo prikupljene podatke te pod kojim uvjetima eventualno otkrivamo osobne podatke. Ako u bilo kojem trenutku osobne podatke korisnika odlučimo iskoristiti na drukčiji način od navedenog u vrijeme kad su oni dobiveni, korisnicima ćemo poslati e-mail. Korisnicima će biti omogućeno da odobre ili odbiju korištenje podataka na novi način. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o privatnosti važećima u vrijeme prikupljanja podataka korisnika.

Prikupljanje i Obrada Osobnih Podataka

Voditelj obrade podataka…Društvo SAN-KOV d.o.o. je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koje podatke prikupljamo

Osobni podaci: ime, prezime, adresa, kontakt broj, email adresa

Svrha prikupljanja podataka

Prodaja proizvoda – za obradu vaše prodaje društvo SAN-KOV d.o.o. će prikupiti osobne podatke kao i informacije o povijesti kupca kada kupite proizvod kupljen kod nas te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod te ispunjenje sklopljenog ugovora. Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti. Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda društvo SAN-KOV d.o.o. prikuplja osobne podatke te ih može koristiti kako bi kupcima pružio podršku, odgovore na upite i prigovore te kako bi procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.

Web shop

Pristup web shopu moguć je sa ili bez registracije. Prilikom registracije fizičke osobe od Vas tražimo određene osobne podatke kao što su; ime i prezime, email adresa, adresa stanovanja i telefonski broj. Pri kupovini bez registracije prikupljamo podatke koji su nužni za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci pohranjuju u svrhu ispunjenja ugovora. Korisnik naših web stranica može izabrati želi li primati promotivne poruke ili ne pritiskom na polje potvrde, neovisno o tome je li se registrirao na stranici ili ne. Davanje osobnih podatka je odluka korisnika koji može ali i ne mora koristiti pogodnosti naše tvrtke. Ukoliko korisnik odluči ne pružiti podatke potrebne za određenu aktivnost, ista neće moći biti provedena. Podaci koje korisnik daje pri registraciji, pohranjuju se na serveru web shop-a te u poslovnom programu kojem pristup imaju djelatnici tog odjela uz šifre za pristup poslovnom programu. U svakom trenutku možete mailom na shop©starshoes.hr  zatražiti brisanje svojih podataka iz našeg sustava. 

Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu shop©starshoes.hr i podaci će biti brisani bez odgađanja osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava. Povratnu Informaciju na vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog e-maila koji je zabilježen u našem poslovnom softveru s točnim podacima unutar e-maila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na prigovor

Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor obratite se na email adresu info@starshoes.hr 

Uz prijavu nama, možete prijavu podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).